Integritets­policy

Eurotents Tältvärlden AB är mycket måna om din personliga integritet och vi försöker alltid att maximalt skydda dina personuppgifter. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt denna information.

Eurotents Tältvärlden AB . Skraggevägen 8, 663 41 Hammarö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka sorters personuppgifter gäller det?

Vi behandlar och använder de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies. Det är personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

På vilka sätt använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för kundundersökning, nyhetsbrev, identifikation, direktmarknadsföring, statistik samt telefoninformation. Kontakta oss om du vill avbryta marknadsföringen. Dessutom kan uppgifterna användas för att kunna ge dig intressant information samt för att bl.a. förbättra webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, kan överföras till andra bolag inom vår koncern och tredjepartsleverantörer. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att användas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Det kan också innebära att dina personuppgifter samkörs med andra register, både inom och utom EU, samt att de överförs till (och används av) andra bolag inom vår koncern enligt ovan och enligt gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning.

Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Eurotents Tältvärlden verksamhet säljs eller ingår i annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Vi använder Googles annonstjänster. Läs om Googles insamling, delning och användning av data här.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi har inrättat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att förhindra intrång. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och kräver legitimation.

Eurotents Tältvärlden använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Eurotents Tältvärlden sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig, något som du enkelt kan göra. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån gällande lagar eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. för garantiåtaganden och för att hålla leveranstider.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att kunna erbjuda dig Sveas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Svea, för att Svea ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina
personuppgifter som delas behandlas enligt Sveas
egen dataskyddsinformation.

Mer information gällande dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per år få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig och underskriven begäran till oss med vanlig post. Du kan alltså inte skicka den med e-post.

Eurotents Tätlvärlden vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, är vi tacksamma om du lämnar nya och korrekta uppgifter till [email protected] . Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Vi använder inte dina personuppgifter för direkt marknadsföring om du inte vill. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Den här integritetspolicyn gäller enbart vår webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Eurotents Tältvärlden inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Eurotents Tältvärlden förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst om ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya lagliga eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

Vi använder cookies

På Eurotents Tältvärldens webbplats använder vi cookies som är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid.
  • en session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Eurotents Tältvärlden använder cookies för att förbättra webbplatsen för dig t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De hjälper också till att hålla reda på vilka varor du lagt i shoppingkorgen, hantera ditt köp, att du slipper logga in på varje ny sida du besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får relevant reklam och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bl.a. för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos oss så att du t.ex. slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för relevant information och marknadsföring. Session cookies används bl.a. för att kunna registrera statistik hur webbplatsen används.

Genom att godkänna våra allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda vår webbplats går du med på behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får meddelande varje gång vår webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om det inte fungerar eller om du använder en MAC, klicka på länken för den webbläsare som du använder:

Observera att om du väljer att inte använda cookies webbplatsen mindre funktionsduglig. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Google Fonts

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor.

I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande., i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen.

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support(https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246).

Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Vi använder ikonbiblioteket Font Awesome på den här webbplatsen vilket möjliggör visning av teckensnitt och symboler. Tjänsteleverantör: Fonticons Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA. Font Awesome respekterar integritetsrätten enligt förordning (EU) 2016/679, Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Font Awesome använder använder din data.

Sök

Din semester börjar snart!
Sök efter ditt framtida förtält här.